Nasi projekti

Merni i pokazni instrumenti i elektronske vage

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u projektovanju i automatizaciji industrijskih sistema i vaga, u mogućnosti smo da Vam ponudimo idealna rešenja za sve Vaše potrebe u oblasti vaganja: od definisanje tehničkih zahteva i karakteristika koje vaga mora imati, preko projektovanja i izrade mehaničkog i elektronskog sistema, do puštanja u rad i obuke, izrade uputstava i atesta. Po prirodi posla, imamo izuzetnu saradnju sa gotovo svim proizvodjačima vaga u Srbiji, od kojih mnogi koriste naše projekte mernih instrumenata. Iz naše ponude izdvajamo trenutno najnapredniju varijantu elektronske vage eScalia koja može biti korišćena u svim tipovima vaga. Detaljnije o mernim instrumentima

Naši programi

Projektovanje i izrada računarskih programa

U mernim sistemima koji koriste instrumente starije generacije ili jednostavnijih performansi, saglasno razvoju poslovanja, po pravilu se javlja potreba za složenijim vidom korišćenja. Tu se nameće kao rešenje upotreba PC računara sa kojima se mnogi instrumenti mogu povezati. Na računaru se tom prilikom instalira program, koji će "očitavati" podatke iz priključenih instrumenata, pamtiti ih, štampati podatke u dokumentima, dijagramima i izveštajima i tako unaprediti i olakšati Vaše poslovanje. Na osnovu podataka iz vage, a po implementiranom algoritmu upravljanja, merni sistem povećava produktivnost, a greške operatera svodi na minimum. Detaljnije o računarskim programima

Sistemi za merenje

Projektovanje i izrada mernih uredjaja i vaga

Vrlo je važno precizno definisati svoje potrebe jer to ima direktan uticaj i na cenu realizacije mernog sistema. Ukoliko ugradite jednostavniju i jeftiniju opremu, stalno ćete je dogradjivati i u nju ulagati. Treba takodje izbeći i nepotrebno složene sisteme, koji će imati funkcionalnosti koje nikada nećete koristiti. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u gotovo svim granama privrede, uvek smo Vam na raspolaganju za sve vidove konsaltinga i predloga oko izrade novog ili proširenja trenutnog sistema. Ukoliko imate sopstvene resurse da možete realizovati neki deo mernog sistema (gradjevinska operativa, mašinska obrada,...), mi Vas možemo dopuniti onim što nemate u partnerskom odnosu. Proizvodjačima mehaničkih konstrukcija možemo ponuditi kompletan projekat elektronske merne instrumentacije, saglasno njihovim potrebama.

Fiskalne kase

Fiskale kase i POS oprema

DIGI electronic DOO Vam može ponuditi fiskalne kase renomiranih domaćih proizvodjača. Preko 1000 instaliranih uredjaja su garancija kvaliteta, sigurnosti i povoljnosti koje su Vam dostupne. Pored samih fiskalnih kasa, redovnog tehničkog pregleda i servisa kod nas možete nabaviti sve vrste originalnog papira za fiskalne kase po vrlo pristupačnoj ceni. Za sve fiskalne kase posedujemo i programe za upisa artikala u kasu ili iščitavanje podataka iz kase. Brojni programi za računar su Vam dostupni u formi POS aplikacija koji će dodatno olakšati i ubrzati Vaše poslovanje. Detaljnije

 

Važno je da je tačno!

Od samog početka ljudi su imali potrebu da jednostavno kvantifikuju robu koja je predmet prometa, a to je u početku najlakše bilo u vidu definicije jediničnog etalona koji bi bio osnova za merenje - taj se princip održao do današnjih dana. Za razliku od drugih mernih veličina glavna odlika mase je nezavisnost od uticaja drugih fizičkih veličina (temperatura, vlaga, pritisak,...). Početni vagarski instrumenti su se bazirali na mehaničkim napravama, koje su po pravilu imale vrlo složenu konstrukciju noževa i poluga. Njihovi glavni nedostaci su bili skupo održavanje, mala brzina merenja, subjektivnost operatera pri očitavanju,... Sa razvojem tehnologije menjao se i princip rada vaga. Današnje vage koriste tenzometrijske merne pretvarače na koje se platforma direktno oslanja. Stari problemi su otklonjeni, ali su se pojavili novi: mereni signal sa pretvarača je izuzetno mali, nužna je kompenzacija temperaturnog uticaja na elektronske poluprovodnike, eliminisanja uticaja elektromagnetnih smetnji... Sve vage su po funkcionalnosti podeljene u dve kategorije: statičke (one na koje operater postavlja teret za merenje) i dinamičke (one koje same upravljaju merenim teretom). Klasa tačnosti je dozvoljena greška koju vage može imati. Industrijske vage imaju klasu tačnosti III. Više o načinu rada i strukturi elektronskih vaga ...

Vesti

eScalia je tipski odobrena od strane Direkcije za mere i dragocene metale. Detaljnije

U pripremi su novi pravilnici o načinu funkcionisanja i metrološkim karakteristikama vaga koji će biti u skladu sa OIML-R76 preporukama. Detaljnije