Česta pitanja

 

Da li vaga mora u svim tačkama platforme pokazivati istu masu?

DA! Medjutim treba imati u vidu da svaka vaga ima grešku izazvanu zaokruženjem na najmanji podeok. Ako je npr. podeok vage 20kg (drumska vaga) kada na vagu stane osoba od 90kg vaga može pokazati 80kg ili 100kg, zavisno od zaokruženja i oba merenja su tačna! Izmedju svake dve tačke na platformi vage, razlika pokazivanja se može razlikovati za jedan ceo podeok (tačnije pola podeoka u plusu ili pola podeoka u minusu). Svaka tačka platforme se ne oslanja isto, tako da vaga u nekoj tački zaokruži na veći podeok, a u nekoj na manji. U slučaju osobe od 90kg na drumskoj vagi, u jednoj tački platforme vaga će izmeriti 89, 999kg pa zaokružiti na 80kg. U nekoj drugoj tački može izmeriti 90,001kg pa zbog najmanjeg podeoka od 20kg, zaokružiti na 100kg - razlika u merenju je svega 0,002kg (tj. 2grama) ali vaga pokazuje kao da je razlika 20kg jer mora zaokrižiti pokazivanje na najmanji podeok.

Šta znači "periodično bazdarenje" vage?
Svaka vaga se amortizuje vremenom, zavisno od održavanja, uslova rada i sl. Da bi vaga merila tačno, mora se periodično ponovo baždariti. Baždarenje vage se radi poznatim opterećenjem (tegovima), kada se proverava pokazivanje i elektronika programira da na ekranu pokaže masu stavljenih tegova, kada su oni na vagi. Zavisno od nosivosti vage (tj. opsega merenja) je i period baždarenja: Vage koje mere do 9t se baždare svake 2 godine, vage koje mere preko 9t se baždare svake godine. Vage velikih nosivnosti nisu jeftine, treba ih održavati pravilno. Kada se vaga baždari, treba očistiti i prostor ispod platforme, po potrebi ofarbati, zaštititi - tako će vaga duže da traje i tačno da meri. Ukoliko je teret koji merite na svojoj vagi različite mase od one koju vam je komitent predstavio u svojoj fakturi, treba da proverite svoju vagu i sa ostalim vagama - možda Vaša vaga ne pokazuje tačno, a možda je netačna vaga Vašeg partnera: proverite isti teret na još nekoj vagi.
 
Koliko može biti neslaganje izmedju moje drumske vage i drumske vage mog partnera?
U bruto merenjima za količinu goriva koliko je vozilo potrošilo od njega do Vas. U neto merenju (kada vozilo izmerite puno i prazno pa izračunate razliku) odstupanje može biti 20kg -40kg (tj 1-2 podeoka vage) - to je izazvano greškom zaokruženja i dozvoljenim greškama vage. Vodite računa i o blatu ili snegu na točkovima vozila - ta masa može biti 100-ak kg. Prostor oko svoje vage održavajte čistim i ne dozvolite zadržavanje nečistoća na platformi vage
 
Moja drumska vaga pokazuje -20kg kada je prazna, da li je neispravna?
NIJE! Vagu treba nulirati pritiskom na taster jer je možda na njoj bilo prljavština koje je vozilo odnelo (ili donelo) na svojim točkovima. Vaga ima više mehanizma nuliranja: nakon uključenja će nulirati svaku masu koja je u opsegu +/- 10% opsega vage (kod drumske to znači +/-5t tj. dva automobila), u radu možete nulirati svako odstupanje od +/-2% opsega vage (kod drumske približno jedan automobil). UKOLIKO PRE POSTAVLJANJA TERETA POKAZIVANJE NIJE NULTO - NULIRAJTE VAGU, AKO TO NE URADITE, MERENJE NIJE TAČNO. Pored ovih nuliranja vaga može imati i "ZeroTrack" mehanizam, što je automatsko pomeranje nule kada se masa na vagi malo i sporo menja (ovo anulira uticaj snega ili kiše koja pada na vagu - iako masa na vagi raste sa snegom ona pokazuje 0kg). U slučaju drumske vage, kada je promena mase na vagi manja od 5kg/sec vaga će te promene "gutati" i sve vreme pokazivati 0kg. Ovaj mehanizam radi do 2% maksimalnog merenja. Ako imate tegove od 5kg, lagano ih, jedan po jedan, stavljajte na vagu - ona će sve vreme pokazivati 0kg. Tako možete stavljati tegove do 1200kg (što je 2% opsega drumske vage od 60t) tj. stavićete 240 tega po 5kg a vaga će i dalje pokazivati 0kg. Kada stavite 241. teg vaga će pokazati 20kg - izašla je iz opsega "zerotrack". Zerotrack će se automatski obustaviti ako je promena mase na vagi veća od 5kg/sec (jako udarite tegom, naidje vozilo, dune vetar,...). UKRATKO: Pre nego uključite vagu, očistite je i ispraznite. Pre nego postavite teret za merenja, nulujte vagu. Kada sneg ili kiša prestanu, očistite vagu i nulujte je.
 
Betonska ili metalna drumska vaga, ukopana ili nadzemna?
Betonska je jeftinija, a metalna je dugotrajnija (ako se ispravno održava). Ukopana je lepša i jednostavniji su prilazi, ali se nadzemna lakše čisti. Ako imate separaciju, najbolja varijanta je nadzemna betonska (lako izvlačite šljunak ispod vage, a ono što ispadne iz vozila ne grebe platformu)
 
Da li je greška od 0.5% na neautomatskoj vagi dovoljna?
NIJE! Greška na vagi se ne računa u procentima, nego u apsolutnim vrednostima, tj. u kg, tačnije u najmanjem podeoku. Svaka vaga klase III može imati grešku sledećih vrednosti: od 0 do 500 podeoka dozvoljena je greška +/-0.5 podeoka, od 500 do 2000 podeoka dozvoljena greška je +/- 1 podeok, od 2000 podeoka naviše dozvoljena je greška +/-1.5 podeoka. U slučaju drumske vage opsega 60t i najmanjeg podeoka 20kg, od 0kg do 10t dozvoljena je greška +/-10kg, od 10t do 40t greška može biti +/-20kg, od 40t do 60t greška može biti +/-30kg. Ako gledate u procentima, kada je teret 40t, a dozvoljena greška 20kg, to u procentima dodje 0.05%. Greška od 0.5% na 40t je nedopustivo velika količina materijala (200kg)

 

Ukoliko odgovor na svoje pitanje niste ovde prepoznali, možete nam se obratiti radi saveta.