Dodatna oprema za vage

služi za povećanje funkcionalnosti mernog sistema

Pored samog merenja mase, što je osnovna namena vage, sistem za merenje se može proširiti i obavljati dodatne funkcije u cilju povećanja produktivnosti odnosno učinka merne opreme. Najčešće proširenje je povezivanje vage sa računarom u cilju automatske akvizicije podataka i kasnije obrade na njemu.

Nasi projekti

Merni pretvarači mase

U svakoj elektronskoj vagi je ovo obavezan deo. Merni pretvarači se razlikuju po nameni, obliku, materijalu od kog su izradjeni, nosivosti, klasi tačnosti,... Svaka vaga u svom sastavu obavezno ima bar jedan merni pretvarač, a može ih imati i više, saglasno obliku platforme, nameni i nosivosti. Detaljnije

Nasi projekti

Izdvojeni ekran vage

je namenjen dodatnom prikazu rezultata merenja. Može se povezati direktno na vagu ili na računar koji je povezan sa vagom. Prikaz je LED ciframa, različite visine karaktera od 50mm do 100mm. Sve što pokazuje ekran vage se može prikazati na izdvojenom ekranu. Detaljnije

Nasi projekti

Štampači i oprema za štampanje

Kod nekih vaga (drumska npr.) postoji zakonska obaveza štampanja rezultata merenja. Nezavisno od toga, na elektronski merni uredjaj se može priključiti štampač. Tip štampača i njegove mogućnosti su u skladu sa potrebama korisnika. Detaljnije

Nasi projekti

Komunikaciona oprema za vage

je namenjena priključivanju dodatnih modula na vagu: izdvojenog ekrana, štampača, računara, mreže... Standardno, većina elektronskih instrumenata ima priključak za komunikaciju po RS232 standardu. Za veća rastojanja se signal mora konvertovati u RS485 standard i omogućiti veći domet. Detaljnije