Izdvojeni ekrani

su namenji dodatnom prikazu rezultata merenja

Izdvojeni ekran se standardno postavlja u spoljnoj sredini, pričvršćenjem na zid. Napaja se standardnom naizmeničnom strujom 220V, 50Hz, te je na poziciji ugradnje potrebno postaviti i utičnicu.:

Izdvojeni ekran

unutrašnjost

za spoljnu ugradju, metalno ili plastično kućište

moguća je implementacija dodataka: izdvojene tastature, indikacije statusa, različite veličine cifara,...

Sve što se prikazuje na ekranu pokaznog uredjaja vage se može prikazati i na izdvojenom ekranu. Na raspolaganju se različite veličine cifara za prikaz: od malih 10mm (pogodnih za postavljanje u udaljenim kontrolnim centrima), preko srednjih 50mm, do velikih 100mm ili 125mm.

Standardna boja LED cifre je crvena, a opciono se može ugraditi i LED drugih boja (za gumarsku industriju se preporučuje zelena boja)

Povezivanje sa elektronskom vagom je standardno po RS232 standardu, za rastojanja do 20m. Izdvojeni ekran se sa vagom povezuje LyCy kablom 2x0.25mm. Za povezivanje na većim rastojanjima je nužna ugradnja RS232/RS485 konvertora, kojima se rastojanje povećava do cca 800m, a koristi se kabl LyCy 2x0.5mm.

Zavisno od mogućnosti elektronske vage, unutrašnji program izdvojenog ekrana (firmware) se može dodatno prilagoditi i obezbediti na sebi i izdvojenu tastaturu za daljinsko upravljanje merenjem.

Opciono je moguće izdvojeni ekran priključiti i na jednosmerno napajanja (12V) tj. na auto akumulator, čime je prikaz moguć i u slučaju nestanka električne energije.

 

Vrh strane