Vage za klanice i hladnjače

za rad u negostoljubivim sredinama sa velikom vlagom, niskom tmperaturom ...

Vage za klanice i hladnjače podrazumevaju ispunjenje HCCP standarda. Izradjene se od prohrona ili crnog-pocinkovanog materijala. Ukoliko platforma vage dolazi u kontakt sa hranom, ona mora biti izradjena od nerdjajućeg materijala.

Po varijanti izrade ove vage mogu biti:

  • na glajzu, sa različitom dužinom i prečnikom glajza, nosivosti 300kg, 500kg i 600kg
  • stone, različitih veličini platforme (400x400mm, 600x600mm) nosivosti 30kg,60kg, 150kg
  • podne, niskoprofilne (zbog navoza kolica sa robom), različitih veličina platformi (800x800mm, 1200x1000mm, 1200x1200mm, 1500x120mm,...) i različitih nosivosti: 150kg, 300kg, 600kg, 1500kg,...

Vaga na glajzu se oslanja na dva merna pretvarača. Vaga se montira na postojeću konstrukciju, pri čemu rastojanja izmedju dva držača cevi mora biti veće od dužine vage. Instalacijom vage se ne remeti transportni put kuka sa robom.

Podne vage za ovu namenu mogu bite i ukopane, ali se to rešenje ne preporučuje za veće veličine platforme zbog komplikovanog održavanja, tj. odvoda vode ispod vage. Podne vage mogu imati jedan ili dva navoza. U slučaju postojanja navoza pod na kome se postavlja vaga mora biti dovoljno ravan. Pokazni uredjaj se kod podnih vaga montira na zid, pored vage.

Svi merni indikatori za ovu namenu su u IP65 stepenu zaštite. Za kompletno i dugoročno zadovoljenje svih potreba korisnika preporučujemo instalaciju merno-pokaznog uredjaja eScalia. Implementirana je mogućnost uzastopnog sabiranja, sa automatskim ili naknadnim oduzimanjem mase transportera (kuka, kolica, paleta,...)

Vrh strane