Komunikaciona oprema

za povezivanje elektronskih vaga na informacioni sistem

Ukolliko se elektronska vaga ne može direktno povezati na računar ili izdvojeni ekran, nužna je upotreba konvertora komunikacije.

USB/RS232 konvertor

RS232/RS485 konvertor

za povezivanje sa novom generacijom računara koji nemaju RS232 port već samo USB

za povezivanja na rastojanjima do 800m

 

Konvertori komunikacije pretvaraju jedan standardni oblik sigana u drugi. Većina pokaznih uredjaja vage ima samo RS232 priključak. Ukoliko je takvu vagu potrebno priključiti na računar koji ne poseduje RS232 port, obavezno je korišćenje konvertora USB/RS232 koji se postavlja na računar i time omogućava komunikacija računara i vage.

Komunikacija po RS232 standardu je moguća do max 20m (zavisno od brzine komunikacije i veličine komunikacionog paketa). Ukoliko je potrebna komunikacija na većim rastojanjima nužna je konverzija RS232 standarda u RS485 čime se dužina kabla povećava na čak 800m. Ukoliko nia vaga, ni računar nemaju RS485 priključak, koriste se dva komunikaciona konvertora - jedan na vagi, a drugi na računaru. RS232/RS485 konvertor je namenjen dvosmernoj komunikaciji (full duplex), a povezivanje je SHTP kablom ili LyCy4x0.5mm.

Kućište RS232/RS485 konvertora je saglasno nameni, opcione su izvedbe i u IP65 stepenu zaštite. Moguća je ugradnja i unutar vage ili računara. Napajanje RS232/RS485 konvertora je spoljašnje 12V,500uA.

 

Vrh strane