Magacinske vage

za merenje u magacinima, skladištima, stovarištima

Magacinske vage su namenjene za merenje primljene ili otpremljene robe. Moguće je više izvedbi. Najčešće su postvljene na radnom stolu (nosivost 30kg) ili podu (60kg, 150kg, 300kg, 600kg, ..., 3000kg).

standardni oblik

varijacije veličine platformi

neautomatske vage

IP54 stepen zaštite

veličina platformi varira saglasno dimenziji merenog tereta i nosivosti vage

 

Najčešće su magacinske vage neautomatske bez ikakvih dodataka: samo merna platforma i indikator. Mogu se priklučiti na računar (sa instaliranim programom ParVag) čime se merenje i obrada podataka značajno pojednostavljuju. Ukoliko je magacinska vaga sa pokaznim uredjajem eScalia, nikakvi dodaci nisu potrebni da bi prijem i otprema robe bili potpuno automatizovani: pozovete ili započnete radni nalog, odaberete robu, merite, promenite robu, merite, izmerite vraćenu ambalažu,... Na kraju postupka imate automatski pripremljenu otpremnicu ili prijemnicu za odabranog komitenta - sva su pojedinačna merenja upamćena.

Spregom sa programom EtiVag se sva merenja mogu pamtiti u udaljenom računaru bez ikakve akcije operatera. Računar na kom je instaliran program EtiVag može služiti i za dodatnu namenu.

Veličina platforme vage može imati sledeće vrednosti: 400x400mm, 600x600mm, 800x800mm, 1200x1000mm, 1500x1200mm, 1500x1500mm, 2000x2000mm. Standardno su izradjene od crnog materijala. Opciono platforma može biti izradjena od nerdjajućeg materijala.

 

Vrh strane