Merni pretvarači

srce rada vage. Konvertuje silu u električni signal

Merni pretvarač je osnovni deo vage. U jednoj vagi može biti instaliran jedan, četiri, šest ili osam mernih pretvarača. Ukoliko se koristi više mernih pretvarača oni se moraju pažljivo umeriti i uskladiti da bi pokazivanje vage bilo tačno.

Postoji više oblika mernih pretvarača

 

Zavisno od namene je i tip mernog pretvarača. Razlikuju se merni pretvarači koji se koriste u grupi. Za različitu veličinu platforme se razlikuju merni pretvarači. Svaki merni pretvarač ima svoju nosivost, koja mora biti veća od opsega merenja vage. Merni pretvarači se rade od različitih materijala: aluminijuma, čelika, prohrona,... Povezivanje može biti četvorožilno (manja rastojanja) ili šestožilno (veća rastojanja)

različit stepen zaštite od IP54 do IP68, različiti oblici, dimenzije i nosivosti

 

Svi merni pretvarači su svrstani u klase tačnosti. U vagama se koriste merni pretvarači klase tačnosti C3, C4 ili C6, što znači da mereni signal mogu razlučiti u 3000, 4000 ili 6000 podeoka. Pored upotrebe u vagama, merni pretvarači se koriste i za merenje različitih sila, ali su oni po pravilu niže klase tačnosti (G,H i sl.) i ne mogu biti korišćeni u vagama.

Električna konfiguracija mernog pretvarača je u obliku Vitstonovog mosta, sa promenljivim otporima u svim granama. Promenljiva otpornost je realizovana kao merna traka, u obliku češlja, nalepljena u unutrašnjosti mernog pretvarača. Deformacije mernog pretvarača su izuzetno male, npr. kod pretvarača nosivosti 20t, za teret od 20t se merni pretvarač savije svega 0.7mm - ta deformacija se razlučuje u 3000 podeoka.

U električnom smislu najvažniji parametri mernog pretvarača su osetljivost i najmanji podeok. Osetljivost je izražena u mV/V napajanja, a najčešće je 2mV/V. Najmanji podeok mernog pretvarača je izražen u hiljaditim delovima opsega, a kod kvalitetnih mernih pretvarača je 10000 - merni pretvarač od 20t jasno može meriti masu od 2kg. Ako je napajanje mernog pretarača 5Vdc, osetljivost je 2mV/V i meri 10000deo osega, to znači da je električni inkrement koji je jednak najmanjem podeoku vage (5V * 2mV/V) / 10 000 = 1uV - što je red veličine siganala EKG-a. Uzevši sve u obzir, za pouzdano merenje je važno koristiti odgovarajuću klasu tačnosti mernog pretvarača i kvalitetni merni pokazivač koji će signal sa mernih pretvarača tačno obraditi i ispravno pokazati.

Postoji više oblika mernih pretvarača, zavisno od namene vage i smera sila koje na njega deluju.

 

Vrh strane Konsultujte se pri izboru ili zameni mernog pretvarača