Štampači za vage i etiketiranje

za primenu u svim vrstama vaga.Veliki raspon cena i mogućnosti, velika prilagodljivost, podesiva etiketa o merenju

Pod pojmom etiketa podrazumeva se štampana nalepnica sa podacima o robi koja se meri i o izmerenim masama, količini, serijskom broju, datumu, vremenu,... Tiket je štampani dokument koji može biti različitih dimenzija (neograničene dužine), bez sloja za lepljenje.

Mehanizam štampanja može biti različit: matrični (udarac iglica ostavlja otisak na papiru), laserski (zrakom se toner utiskuje i papir), termalni (pečenjem dela papira sa folijom). termalni metod može biti: termo direkt (film sa ribonom je implelentiran na samoj nalepnici) ili termo transfer (rolna ribona se koristi nezavisno).

Štampači

potrošni materijal

 

Ukoliko imate potrebe za zahtevnijim štampanjem DATU može nadoknaditi nedostatke vage. DATU ima serijski port za vezu sa vagom, paralelni port za vezu sa štampačem, Compact Flash karticu za skladištenje različitih oblika etiketa (do 100000 različitih etiketa). Upraljački port sa 4 I/O linije obezbedjuje dovoljnu mogućnost za automatizaciju.

Svi štampači se na vage mogu povezati direktno na vagu, preko RS232 ili USB porta. Zavisno od mogućnosti mernog instrumenta su i mogućnosti štampe (brzina, izgled etikete,...). Sofisticirani merni uredjaji vaga (eScalia) imaju dovoljne memorijske mogućnosti za vrlo visoke performanse štampanja, bez potrebe za bilo kakvom dodatnom opremom.

Kod jednostavnijih mernih instrumenata u cilju poboljšanja performansi štampe se koristi uredjaj DATU, te se posao štampanja obavlja indirektno: DATU iz vage očitava podatke o masama, bira etiketu, ubacuje varijabilne parametre (datum, vreme, serijski broj,...) i upravlja štampačem. DATU je potpuno programabilan uredjaj i za rad mu nije neophodno prisustvo računara, što mu daje prednost u agresivnim sredinama (velika vlaga, prašina, temperatura,...)

Na etiketi se mogu štampati tekstualni podaci, slike i varijabilni podaci (datum, vreme, lot, smena, rok upotrebe, neto masa, bruto masa, serijski broj,...). Fiksni ili varijabilni podaci mogu biti izraženi u vidu barkoda, čime se kasnija manipulacija merenim proizvodima značajno pojednostavljuje. Barkod je po pravilu EAN sintakse, a velike programske mogućnosti omogućavaju najrazličitije konfiguracije barkodova (prefiks+šifra+masa ili prefiks+ser.br.+šifra+lot+rok+...)

Najčešće korišćeni štampači su BIXOLON (preporučujemo), CITIZEN, TOSHIBA, ZEBRA, EPSON. Treba imati u vidu da kvalitet štampe u mnogome zavisi i od kvaliteta papira. Kvalitet papira je naročito izražen pri zahtevima za dogotrajnim zapisom i boravkom etikete u vlažnoj sredini (hladnjače, otvoren prostor,...). Gotovo uvek važi pravilo i da su jefitniji štampači skuplji za održavanje i za njih je skuplji repromaterijal (etikete, toner, ribon,...), zato pri izboru štampača treba ispravno definisati sopstvene potrebe.

Zavisno od modela merno pokaznog uredjaja vage je moguća i potpuna automatizacija štampanja u smislu automatskog merenja, štampanja i lepljenja nalepnice. Za ispunjenje visokih zahteva u smislu štampanja preporučujemo korišćenje pokaznog instrumenta eScalia zbog kompatibilnosti sa gotovo svim štampačima, potpune programabilnosti izgleda etikete, mogućnosti visoke automatizacije štampanja.

Na raspolaganju za ugradnju u klanicama i hladnjačama je vodootporni štampač. Ova vrsta štampača može da radi u otežanim uslovima sa prisutnom velikom količinom vlage. Specijalna konstrukcija štampača omogućava štampanje čak i sa uperenim mlazom vode u štampač.

 

 

Vrh strane Posavetujte se pre izbora opreme za štampanje