Vage za etiketiranje

nakon merenja štampa se samolepiva etiketa sa podacima o proizvodu

Elektronska vaga može biti povezana sa štampačem za etiketiranje. Moguće je statičko ili automatsko merenje, zavisno od potrebne produktivnosti i organizacije korisnika. Nosivosti ovakvih vaga mogu varirati od 3kg (rezolucija 1g) do 6000kg (rezolucija 2kg).

statičko etiketiranje

automatsko etiketiranje

operater postavlja teret, meri i lepi etiketu

sistemom tračne vage se teret meri i etiketira

Kod statičkog etiketiranja proizvod za merenje postavlja operater. Nakon postavljanja artikla za merenje pritiskom na taster se merenje pamti i štampa etiketa. Operater proizvoljno može štampati etiketu totala (zbirnu etiketu palete), resetovati total i započeti novu seriju pakovanja.

Automatsko etiketiranje je praktično vaga na traci, koja dovodi proizvod na vagu, zaustavlja (ili ne zaustavlja) traku, meri proizvod, sklanja ga sa vage i štampa etiketu.

Etiketa može biti različitih dimenzija, a standardni štampači mogu štampati do širine od 100mm (dužina etikete može biti i do 0.5m). Zavisno od korišćenog štampača je i kvalitet i brzina štampe. Automatsko postavljanje nalepnice na proizvod je moguće samo u automatskim vagama, a po više metoda lepljenja (vazdušno, polugama, transportom i nalepljivanjem,...).

Kao elektronski pokazni uredjaj koristi se eScalia. Svaki proizvod može imati nezavistan oblik etikete i etikete totala. Svako merenje ostaje upamćeno u bazi podataka eScalie. Veliki kapacitet memorije omogućava postojanje definisanih podataka za veliki broj artikala (2GB memorije omogućava preko 100 000 artikala) pri čemu se svi podaci o artiklu jednom programiraju i na dalje samo koriste (šifrarnik artikala).

Na etiketi se mogu štampati sledeći podaci:

šifra i naziv proizvoda (tekstovi dužine do 50 karaktera)

serijski broj proizvoda u podesivom formatu (numerički, karakterni,korak, ponavljanje,...)

datum pakovanja u proizvoljnom formatu

serijski broj totala u podesivom formatu

vreme pakovanja u proizvoljnom formatu

opis proizvoda (tekst do 100 karaktera)

upotrebljivo do (sa zadavanje broj dana upotrebljivosti)

cena artikla sa obračunatom ukupnom cenom po više parametara

neto, bruto ili tara masa merenja ili ukupnog merenja (totala)

obračunati broj komada proizvoda saglasno podešenju jedinične mase

fiksni bar kod po GS1 standardu

promenljivi bar kod u više standarda (EAN, UPC,CODEBAR...) u kom mogu učestvovati svi podaci o artiklu

fiksni podaci koji su pripremljeni na etiketi

slike u proizvoljnom formatu (logotip proizvodjača, izgled proizvoda,...

Etikete (za svaki od proizvoda koji se mere, za grupu proizvoda ili za sve proizvode ista etiketa) se može kreirati u bilo kom programu za dizajn etiketa (BarTender, NiceLabel, WinLabel,...) i postaviti u eScaliu kao šablon za štampanje. Jednom podešeni oblik etikete se na dalje koristi u radu.

Vrh strane Obratite nam se za dodatne informacije oko vaga za etiketiranje