Vage za kamione - drumske vage

za merenje celog vozila, nosivost do 60t, veličina platforme 18x3 metara

Vage velikih nosivosti, od 20t do 60t. Standardna verzija drumske vage je dimenzija 18x3m, opsega merenja 60t u rezoluciji merenja od 20kg. Moguće su različite izvedbe drumske vage:

Ukopana drumska vaga

Nadzemna drumska vaga

vagarska kućica je sastavni deo svake drumske vage

Nadzemna verzija je jednostavnija za čišćenje i održavanje

Punjenje je moguće i na drumskoj vagi

Ukoliko se omogući dotok materijala, na drumskoj vagi je moguće puniti direktno u vozilo. Ovo je najpouzdaniji vid odmeravanja rinfus materijala. Dotok materijala je automatizovan, sistem će se sam isključiti nakon punjenja zadate mase u vozilo. Implementiranim algoritmom upravljanja, vozač se upozorava i usmerava vozilo u cilju punjenja kompletnog vozila. U postupku tariranja praznog vozila, vozilo mora biti celo na vagi. U toku punjenja vozilo može biti i izvan vage, ali je nužno da pri kraju punjenja vozilo opet bude celo na vagi. Pozicioniranje vozila se obezbedjuje postavljanjem i povezivanjem senzora direktno sa pokaznim uredjajem vage, a upravljački program onemogućava punjenje ukoliko svi uslovi za rad nisu ispunjeni

Drumska vaga može biti izradjena od različitih materijala: od gvoždja ili od armiranog betona. Platforma vage može biti realizovana od jednog segmenta ili iz više segmenata. Platforma vage se može oslanjati na 4, 6 ili 8 mernih pretvarača mase. Vrlo robusna konstrukcija vage se sastoji od dva merna mosta koja čine platformu, a oslanjaju se na 8 mernih pretvarača mase. S obzirom na veliki broj mernih pretvarača, nužna je upotreba vrlo kvalitetnih pokaznih uredjaja vage, koji će mereni signal pouzdano izmeriti (temperaturni opseg rada je od -10 do +40oC, a ugibanje drumske vage za teret od 60t je približno 0.7mm).

U drumsku vagu spada i robusna infrastruktura oko same vage: prilazi moraju obezbediti pravolinijski nailazak i silazak vozila sa vage, ispred vage (na 3 do 8m) treba postaviti prepreku (ležeći policajac) u cilju ograničenja brzine vozila, vagarska kućica mora biti postavljena tako da operater vidi celu platformu vage ili postaviti kamere kojima se to obezbedjuje. Od dodatne opreme na drumskoj vagi još mogu biti instalirane i kamere, semafori, izdvojeni ekran, rampe,...

Proces merenja se sastoji iz dva dela: merenje praznog i punog vozila, na osnovu čega se obračunava neto masa u vozilu. Dimenzije vage su takve da uvek celo vozilo (sa prikolicom) može stati na vagu.

Ukoliko na vagi nije instaliran pokazni uredjaj eScalia Terminal u defakto standardnu opremu drumske vage spada i računar koji se priključuje na merno-pokazni uredjaj. Na računaru se instalira program ParVag koji u potpunosti obavlja kompletan postupak merenja: pamćenje obavljenih merenja, štampanje mernih listova, analizu rada vage... Na osnovu obavljenih merenja je moguća automatizacija ostalih administrativnih poslova (otpremanje, prijem robe, vodjenje magacina,...)...Instalacijom programa ParVag omogućava se i dodatna automatizacija sistema RFID čitačima ili prepoznavanje registarskih oznaka merenog vozila, čime se greške operatera svode na minimum. Detaljnije o programu ParVag za drumsku vagu.

 

Vrh strane Konsultujte se detaljnije o drumskim vagama pre početka radova