SILOCONTROL program za silos

se priključuje na protočnu vagu (vagu za sabiranje diskontinuiranih reziltata merenja), namenjen kontroli toka žitarica u silosu sa upravljanjem sa jednog mesta.

Elektronska vaga se priključuje direktno na računar na kom je instaliran program SiloControl, po RS232 ili RS485 standardu, zavisno od rastojanja vage i računara. Elektronska vaga ne mora biti pored računara, sve što se vidi na ekranu elektronske vage vidljivo je i na ekranu programa. Nema potrebe za dodatnim kontrolerima, pošto sama elektronska vaga upravlja transportom materijala. Program ima korisnički interfejs na srpskom i engleskom jeziku. Sistem za pomoć je deo programa SiloControl.

Mogućnosti programa SiloControl su:

 • pristup zaštićen šifrom, 25 operatera sa više-jezičnim interfejsom (srpski i engleski)
 • neprekidna komunikacija sa priključenom vagom, realizovana na niskom nivou
 • potpuna definicija sastojaka žitarice u silosu
 • kontrola 32 ćelije u silosu, uključujući i medjućelije
 • on line uvid u stanje sistema na grafičkoj pult šemi sistema
 • praćenje zadato/izdato
 • pojedinačno ili šaržno izdavanje
 • mogućnost pauziranja izdavanja
 • implementiran log sistema
 • praćenje toka izdavanja preko dijagrama punjenja i pražnjenja vage
 • praćenje izdavanja u formi protoka kroz transportni sistem

Protočne vage (tačniji termin: Vage za sabiranje diskontinuiranih rezultata merenja) rade tako da zadatu masu za izdavanje odmeravaju deo po deo, a parcijalna odmeravanja sabiraju (i to vrlo tačno, uz uzimanje u obzir greške zaokruženja, poremećaja u sistemu,...) do dostizanja zadate mase za izdavanje. Ove vage po pravilu upravljaju transportom materijala. Transport podrazumeva tok materijala do vage i od vage. Sofisticirane elektronske vage (eScalia) mogu upravljati i arbitražom ćelija. U slučaju elektronskih vaga jednostavnije strukture za arbitražu transporta ćelija se koristi dodatni PLC.

Program SiloControl se povezuje na vagu u cilju pamćenja obavljenih izdavanja, daljinskog uvida u stanje sistema, štampanje dokumenata o izdatoj masi i analitiku rada silosa. Za svaku od ćelija se, pored masene količine žitarice u njoj, vodi fizičko-hemijska struktura žitarice, koja obuhvata: godinu berbe, vlažnost, primese, proteini, hektolitarska težina, sedimentaciona vrednost, broj padanja, izbrašnjavanje, vlaga brašna, sadržaj pepela, stepen kiselosti, vlažan lepak, moć upijanja vode, omekšavanje, kvalitetni broj, kvalitetna grupa, energija, otpor, rastegljivost, odnosni broj, lom, defekti.

Većina podataka o kvalitativnim karakteristikama žitarice se ne obračunavaju automatski, već su administrativni, ali i kao takvi omogućavaju jasan uvid u stanje ćelije i dovoljan su izvor informacija za odluku koju ćeliju koristiti za proizvodnju ili mlin. Kvantitativni podatak o masi se obračunava automatski, u toku izdavanja.

Podaci o izdavanjima su dostupni u formi pregleda, izveštaja i dijagrama. Izdvajanje podataka za izveštaj je olakšano grafičkim interfejsom koji je jednostavan za korišćenje i ne zahteva programersko znanje.

Svi podaci baze podataka programa SiloControl se mogu izvoziti u standardne formate, u cilju dodatne obrade: mdb, txt, csv, dbf i foxdbf format zapisa. Na raspolaganju je i mogućnost izvoza na serverski orjentisane baze podataka: MSSQL server, Oracle, MySql, SAP,... Ukoliko korisnik ima specifične zahteve oko forme izvoza podataka, oni se mogu implementirati u SiloControl.

.

Vrh strane više o mogućnostima programa SiloControl

 

 

 

Konfiguracija

računara

Računar mora imati instaliran operativni sistem Windows (preporuka XPprofessional ili Win7 ultimate), koji je potpuno dovoljan za kompletnu funkcionalnost programa. Računar mora biti minimalno pentium4 strukture, sa štampačem, monitorom rezolucije minimalno 1440x900 tačaka. Za direktnu štampu na matričnom štampaču (pogodan zbog više kopija) poželjno je da ima i paralelni port. Računar mora imati serijski port za komunikaciju sa vagom ili slobodan USB priključak za instalaciju USB/RS232 konvertora.

Dostupni dokumenti o

programu

Uputstvo za SiloControl.pdf

Štampani dokumenti programa.zip