Nova verzija programa ParVag za vage na otkupnom mestu

Program za vagu ParVag je proširen tako da u potpunosti pokriva sve potrebe za otkup proizvoda preko elektronske vage. Na raspolaganju su merni listovi, otkupni listovi, otpremnice, prijemnice, PPOPJ obrasci... Više informacija

Nov upravljački program eScalie

Merno pokazni uredjaj eScalia u potpunosti podržava upravljanje otkupom voća ili sekundarnih sirovina (odbici, ambalaža, primese, datuma trajnosti). Više informacija...

Nasi projekti

Vodootporni štampač etiketa na vagi

Korisnicima vaga u klanicama, hladnjačama i otvorenom prostoru na raspolaganju je vodootporni štampač za štampanje etiketa sa vage. Štampač je u potpunosti podržan pokaznim uredjajem eScalia i programima za vagu i računar (ParVag, EtiVag,...). Više informacija ...