EV908 merni instrument

širok spektar primene u neautomatskim i automatskim vagama. Proverenog je kvaliteta

EV908 serija pokaznih uredjaja je dugo prisutna na tržištu, pouzdana, proverenog je kvaliteta. Svaka namena vage ima svoj podtip pokaznog uredjaja. Varijante uredjaja EV908 su:

EV908led

EV908lcd

Ev908terminal

neautomatske vage

 

automatske vage

8 ulaza i 12 izlaza

neautomatske ili automatske vage

PC tastatura, ekran za parametre

Podtipovi EV908 su:

podtip namena

EV908L

neautomatske vage za statička merenja

EV908LS

neautomatske vage sa programabilnom namenom

EV908LSP

neautomatske vage sa kontrolom postavljanja tereta na vagu

EV908b

neautomatske vage sa prikazom podataka o merenju

EV908Z

neautomatske vage za dve platforme i zbirni most

EV908d

neautomatska vaga za merenje na dve platforme

EV908P1

automatska punilica sa ambalažom kao prijemnikom mase (neto punilica)

EV908P2

automatska punilica sa predkošem (bruto punilica)

EV908D0

automatska dozirna vaga sa mikserom u vagi (za disolvere)

EV908D1

automatska dozirna vaga sa mikserom ispod vage (mešaone)

EV908i

automatska vaga za sabiranje diskontinuiranih rezultata merenja

 

EV908 serija ima vrlo visoku rezoluciju merenja. Detaljne tehničke karakteristike možete pogledati klikom na:

- tehničke karakteristike EV908 instrumenta (srpski)

Svaki podtip automatske vage ima interno imlementiran kompletan algoritam za rad. Uredjaj je predvidjen za funkcionisanje u sistemu sa ulogom inteligentne periferije - nadzorni računar zada parametre procesa i startuje izvršenje, a kompletan posao upravljanja i vodjenja procesa preuzima EV908.

LED verzija ima 5 cifarski LED ekran visine 25mm. Automatske vage imaju dvoredni LCD ekran sa 2 reda po 16 karaktera, visine 9.5mm i pozadinskim osvetljenjem. Svi podtipovi (osim EV908L) imaju interni sat i kalendar.

EV908 uredjaji mogu imati 2 porta za serijsku komunikaciju po RS232 standardu i jedan port po RS485 standardu. Moguće je povezivanje štampača (za tiketna štampanja ili jednostavne nalepnice), izdvojenog ekrana i računara. Uredjaj je potpuno kompatibilan sa programima ParVag, PunVag i DozVag. Povezivanjem na računar se moguće oblasti primene značajno proširuju, a instrument dobija visoku katgoriju u smislu upravljanja i obrade podataka merenja.

EV908 serija, sa svim svojim podtipovima, je tipski ispitana i odobrena od strane Direkcije za mere i dragocene metale: Odobrenje tipa

Vrh strane Poručite standardno uputstvo za korišćenje EV908

 

 

 

Primena:

Magacinske vage.

Autonomne drumske ili železničke vage

Vage za punjenje (vozila, vreća, pakovanja,...)

Vage za doziranje sa vodjenjem mešanja

Vage za sabiranje diskontinuiranih rezultata merenja (uzastopna punjenja i pražnjenja do dostizanja zadate vrednosti ili regulacija protoka)