VL-MI2 merni instrument

za primenu u drumskim vagama i klaničnim vagama. Niska cena, velika prilagodljivost, jednostavno korišćenje

VL-MI02 serija pokaznih uredjaja vage je namenjena upotrebi u neautomatskim vagama. Varijante uredjaja VL-MI02 su:

VL-MI02

VL-MI02S

neautomatske vage, najčešće korišćeni instrument u drumskim vagama

IP54 stepen zaštite

Proširenje za dodatne podatke o merenju (cena, šifra kupca, šifra robe,...)

IP65 stepen zaštite

Merne karakteristike su zavidne sa rezolucijom merenja od minimalno 1uV/d (10000 podeoka za celu skalu mernog pretvarača, 3000 po OIML preporuci). Detaljne tehničke karakteristike možete pogledati klikom na:

- tehničke karakteristike VLMI-02

Svi tasteri na prednjoj strani imaju jedinstvenu funkciju. Uredaj ima interni obračun totala merenja, proračun broja komada na vagi, nezavisno posmatranje bruto, tara i neto masa. VL-MI02S ima dodatnu numeričku i funkcijsku tastaturu koja se programira u skladu sa namenom vage i potrebama korisnika.

Totali se mogu uvećavati merenjem. Obračun totala podrazumeva Bruto total, Neto total, Tara total i Komadni total. Nakon završetka merenja se može štampati i tiket totala. Štampani tiket se definiše saglasno zahtevu korisnika i u radnom veku je nepromenljiv.

Prikaz rezultata merenja je na 6 LED cifara visine 20mm. Verzija VL-MI02S ima i dodatni LCD ekran sa 2 reda po 16 karaktera, visine karaktera 9.5mm.

Uredjaj ima mogućnost direktnog upisa tara mase ambalaže i prikaz Bruto i Neto mase na ekranu.

VL-MI02 ima 2 priključka po RS232 stadardu. Jedan priključak je namenjen vezi sa računarom (potpuna kompatibilnost komunikacije sa programima ParVag i EtiVag) dok se na drugi može priključiti štampač za štampanje tiketa o merenju ili izdvojeni ekran za dodatni prikaz rezultata merenja.

Nakon priključka na program EtiVag VL-MI02S dobija ulogu izdvojene radne stanice. Svi podaci o merenju se upisuju direktno na vagi (šifra komitenta, šifra robe, masa ambalaže) dok posao statistike i štampanja preuzima program EtiVag - programabilna i nezavisna forma etikete, mogućnost automatske štampe otpremnica, prijemnica,... U sistemu VL-MI02S + računar sa programom EtiVag kompletan posao otpremanja radi samo operater na vagi.

VL-MI02 serija je tipski ispitana i odobrena od strane Direkcije za mere i dragocene metale pod službenom oznakom M-0-114

 

Vrh strane Poručite standardno uputstvo za korišćenje VL-MI02