SOF-06 merni instrument

za primenu u svim vrstama neautomatskih vaga. Niska cena, velika prilagodljivost, podesiva etiketa o merenju

SOF-06 serija pokaznih uredjaja vage je namenjena upotrebi u neautomatskim vagama. Ovaj uredjaj je srednjeg stepena složenosti, sa visokim mernim karakteristikama. Varijante uredjaja SOF-06 su:

SOF06

SOF06bat

neautomatske vage

IP54 stepen zaštite

Verzija sa internom akumulatorskom baterijom obezbedjuje rad do 6h bez napajanja strujom

 

Merne karakteristike su zavidne sa rezolucijom merenja od minimalno 1uV/d (10000 podeoka za celu skalu mernog pretvarača, 3000 po OIML preporuci). Uredjaj može meriti na jednoj mernoj platformi, ali sa dva opsega merenja (npr. 0 do 30kg rezolucijom od 10g i od 30kg do 60kg rezolucijom od 20g).

Svi tasteri na prednjoj strani imaju jedinstvenu funkciju. Uredaj ima interni obračun totala merenja, proračun broja komada na vagi, nezavisno posmatranje bruto, tara i neto masa.

Uredjaj je kompatibilan sa većinom štampača za etiketiranje (Bixolon, Citizen, ToshibaTec, Epson,...), a zahvaljujući pratećim programima oblik tiketa se po želji može programirati.

Totali se mogu uvećavati merenjem ili umanjivati (povratak transporne ambalaže). Obračun totala podrazumeva Bruto total, Neto total, Tara total i Komadni total. Nakon završetka merenje se može štampati i etiketa totala.

Prikaz rezultata merenja je na 6 cifara, što obezbedjuje prikaz velikih vrednosti totala. Visina cifre je 20mm, LED forme, što omogućava dobru vidljivost i u mračnim sredinama.

Uredjaj ima mogućnost direktnog upisa tara mase ambalaže i prikaz Bruto i Neto mase na ekranu.

SOF-06 ima RS232 priključak za štampač, računar ili izdvojeni ekran sa protokolom komunikacije koji je potpuno kompatibilan sa programima ParVag i EtiVag. Povezivanjem na računar se performanse SOF-06 značajno popravljaju u smislu obrade podataka.

 

Vrh strane Poručite standardno uputstvo za korišćenje SOF-06