Merni instrumenti - pokazni uredjaji vaga

služe za prijem i obradu signala sa mernog pretvarača mase.

Obradjeni signal sa mernog pretvarača se po unutrašnjem programu (firmware) konvertuje u masu i prikazuje na ekranu. Pored prikaza merene mase, što je osnovna namena mernog instrumenta, naši instrumenti imaju i dodatne mogućnosti: pamćenje rezultata merenja u internoj memoriji, štampanje, elektronska komunikacija sa drugim akterima mernog sistema po različitim standardima (RS232, RS485, LAN, USB,...), generisanje signala za automatizaciju procesa merenja u formi digitalnih ulaza i izlaza. Svaki naš merni instrument je računar u malom, sa zavidnim mogućnostima. Svi uredjaji su izradjeni elektronskim komponentama visoke tehnologije (industrijska ili vojna klasa), što dugoročno obezbedjuje siguran i pouzdan rad. Merne mogućnosti su izuzetne, sa vrlo visokom rezolucijom i brzinom merenja. Uredjaji su izradjeni i projektovani u skladu sa medjunarodnim standardom EN45501, po preporukama OIML R76, OIML R60, OIML R117, WELMEC.

Nasi projekti

eScalia merni instrumenti za vage

Merni instrumenti ove serije su vrlo visokih performansi merenja, komunikacije i upravljanja. Primenu nalaze za sve vrste statičkih i sve vrste dinamičkih vaga (automatske vage) - eScalia je potpuno programabilan instrument. Osnovu uredjaja čini interni industrijski računar koji radi u Windows operativnom sistemu i AD konvertor vrlo visoke rezolucije. Detaljnije

Nasi projekti

SOF-06 merni instrument za vage

Namenjen prvenstveno merenju, sa jednostavijim stepenom automatizacije i srednjim mogućnostima štampanja. Mala potrošnja mu daje prednost pri baterijskom radu. Pogodan za upotrebu u statičkim vagama za etiketiranje, isporuku i prijem paketa zbog brojnih mogućnosti sabiranja merenja. Detaljnije

Nasi projekti

VL-MI02 merni instrumenti za vage

Serija namenjena za upotrebu prvenstveno u statičkim vagama. Uredjaje ove serije odlikuje jednostavnost korišćenja i lako sprezanje u informacioni sistem korisnika. Najčeće korišćeni instrument u drumskim vagama. Detaljnije

Nasi projekti

EV908 merni instrument za vage

Široka serija za upotrebu u statičkim i dinamičkim vagama. Uredjaji ove serije su dugo prisutni na tržištu, proverenog kvaliteta. EV908 serija ime više podvarijanti, saglasno konkretnoj nameni i potrebi korisnika. Detaljnije